Informacja

Cytat

Z głębokim smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

członka Oddziału Gniezno,

Sekcja Kiszkowo

Jarosława Misiornego

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składa

Zarząd Oddziału Gniezno

Msza Święta oraz pogrzeb odbędzie się 

dnia 05.07.2023 r. o godz. 10.00 we Wronczynie.

Informacja

Cytat

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka Oddziału Gniezno,
Henryka Robaszkiewicza
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd Oddziału Gniezno
Msza Święta oraz pogrzeb odbędzie się dnia 29.04.2022r. o godz. 10.00
na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie ul. Kłeckoska.