INFORMACJA

Cytat

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka Oddziału Gniezno,
Członka Honorowego PZHGP
Dionizego Białczyka
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd Oddziału Gniezno

Msza Święta oraz pogrzeb odbędzie się dnia 23.04.2022r. o godz. 10.00
na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie ul. Kłeckoska.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Cytat

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka Oddziału Gniezno,
Członka Honorowego PZHGP

Ignacego Szamburskiego

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd Oddziału Gniezno

Msza Święta odbędzie się dnia 17.12.21 o godz. 13.00
w Kościele Farnym pw Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM przy ul. Kościelnej we Wrześni.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki we Wrześni o godz. 14.15.

Podziękowanie

Cytat

Pragnę podziękować  w imieniu swoim, dzieci i wnuków wszystkim hodowcom, którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze mojego męża Jacka. Szczególne podziękowania za wypuszczenie gołębi, które uniosły duszę naszego drogiego zmarłego w obłoki.

Maria Kierzkowska