Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka Oddziału Gniezno,
Członka Honorowego PZHGP

Ignacego Szamburskiego

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd Oddziału Gniezno

Msza Święta odbędzie się dnia 17.12.21 o godz. 13.00
w Kościele Farnym pw Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM przy ul. Kościelnej we Wrześni.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki we Wrześni o godz. 14.15.

Komentarze są wyłączone.