Informacja

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
członka Oddziału Gniezno,
Sekcja nr 1 Gniezno
Członka honorowego PZHGP
Henryka Chełka
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd Oddziału Gniezno
Msza Święta oraz pogrzeb odbędzie się
dnia 07.03.2024 r. o godz. 13.00 w Gnieźnie
na Cmentarzu przy ul. Witkowskiej.

Komentarze są wyłączone.