Komunikat nr 5/2018

Komunikat nr 5/2018

 Zarządu Oddziału PZHGP Gniezno

Zarząd Oddziału PZHGP Gniezno z związku z upływem kadencji Zarządów Oddziału i Sekcji na podstawie § 24 Statutu PZHGP i REGULAMINU ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH.

Zwraca się z prośbą do Zarządów Sekcji o przeprowadzenie w miesiącu styczniu 2019 roku zebrań sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych sekcjach.

Podczas tych zebrań należy wybrać  zarządy Sekcji oraz delegatów na zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Gniezno.

Ilość delegatów z poszczególnych sekcji:

Sekcja nr   1  –  7 delegatów.

Sekcja nr   2  –  3 delegatów

Sekcja nr   3  –  5 delegatów

Sekcja nr   4  –  7 delegatów

Sekcja nr   5  –  6 delegatów

Sekcja nr   6  –  5 delegatów

Sekcja nr   8  –  3 delegatów

Sekcja nr   9  –  4 delegatów

Sekcja nr 12  –  4 delegatów

Protokoły z zebrań prosimy przesłać do sekretarza oddziałowego.

Za    Zarząd     Oddziału

Sekretarz Stefan Jagodziński                         

Wiceprezes ds. organizacji lotów     Marian Kosmaczewski

Prezes Zbigniew Częstochowski                                                                                        

Komentarze są wyłączone.