Podziękowanie

Pragnę podziękować  w imieniu swoim, dzieci i wnuków wszystkim hodowcom, którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze mojego męża Jacka. Szczególne podziękowania za wypuszczenie gołębi, które uniosły duszę naszego drogiego zmarłego w obłoki.

Maria Kierzkowska

Komentarze są wyłączone.