Ogłoszenie

Zarząd Oddziału Gniezno postanowił nie uczestniczyć w locie Narodowym z Brukseli. Hodowcy którzy chcą indywidualnie uczestniczyć w tym locie proszeni są o kontakt z wice prezesem Marianem Kosmaczewskim. Termin oddawania spisów gołębi młodych ustalono na 22.07.2018 wraz z otwarciem zegarów z lotu Soltau 4.Uporządkowane spisy należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach, oryginał z pieczątką lekarza weterynarii. Hodowcy chcący uczestniczyć we współzawodnictwie ogólnopolskim dostarczą dodatkowy spis opatrzony nagłówkiem MP.


Dodatkowo zaktualizowano Plan Lotów Gołębi Młodych

Komentarze są wyłączone.