Lot w najbliższy weekend tj. 8-9.05.21 nie odbędzie się.

Poniżej odpowiedź na nasze wnioski od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz wniosek dotyczący wydania zgody na organizację konkursu zwierząt / lotów gołębi pocztowych przekazuję odpowiedź odmowną Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.

Odpowiedź negatywna jest podyktowana sytuacją epizootiologiczną w odniesieniu do występowania w naszym kraju oraz realnym zagrożeniem zawleczenia choroby zakaźnej, wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na teren naszego powiatu.
Pomimo, że do tej pory nie były stwierdzane przypadki potwierdzonych zachorowań gołębi na ptasią grypę, to jednak opinia naukowa Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. grypy ptaków – Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wskazuje, że nie można wykluczyć gołębi jako jednego z wektorów fizycznego przeniesienia choroby na wrażliwy drób, u którego została potwierdzona ptasia grypa wysokiej zjadliwości w tych samych gospodarstwach, gdzie utrzymywane były również gołębie.
Stąd na tej podstawie Główny Lekarz Weterynarii w Warszawie, a także  z powodu nowych ognisk stwierdzanych na terenie całego kraju oraz ze względu na wiosenną migrację ptaków wolnożyjących wydał zalecenia, aby obecnie nie wydawać zezwoleń na organizację przelotów konkursowych gołębi do czasu zmiany sytuacji epizootiologicznej związanej z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy.

Dariusz Nowaczyk, PIW Gniezno

Komentarze są wyłączone.